ME & ULHASNAGAR | MY VISION | REGISTER | LOGIN
Name Party Name Contact No.
Mrs. Bebi (Neha) Nandkumar. Bhoir Shivsena 9322146566
Mrs. Jaishri Gyaneshwar Patil M.N.S. 9323955297 / 9323118012
Mr. Dilip Dashrath Gaikwad Shivsena 9370105338
Mrs. Sangeeta Rajesh Kandare N.C.P. 9324200002
Mr. Ravindra Dashrath Bagul N.C.P. 9323177999
Mr. Ramsagar .j. Yadav Shivsena 9423087742
Mrs. Nilam Premsingh Rawat IND 9322951742
Mr. Bhanji Bhikari More R.P.I. 9822673711
Mr. Dattatrya Narayan Pawar Lokbharthi 9851576548
Mrs Rajshri Rajendra Choudhary Shivsena 9322632929
Mr. Vijay Khandu Supale Shivsena 9421630338
Mr. Ankush Nivrti Mhaske Lokbharthi 9890273118
Mr. Raju (Jeevan) C. Idnani Lokbharthi 9322213164
Mr Dilip Devidas Jagiasi Lokbharthi 9422688200
Mr Dilip Devidas Jagiasi Lokbharthi 9422688200
Mr. Rajendra Veersingh Bhular Shivsena 9822399999
Mrs. Chandra Raju Techchandani Lokbharthi 9822765014 / 9881540685
Mrs. Sujata Ramesh Raijhwani N.C.P. 9324791079
Mr.Rajkumar (Raju) Kishinchand Jagiasi N.C.P. 9422661681
Mr. Ram Futumal Parwani BJP 9323415700
   Powered by SCCS
Home | About me | Register | Complaint | Blog | Contact us |